رای گیری از طریق مسنجر-رواناب (از Irv)

برای مرجع, این چیزی است که بسیاری از مردم فرض زمانی که آنها را ببینید ";رای گیری ترجیحی,"; but it is NOT what Condorcet/Ranked-Pairs is about.

© CGP Grey, YouTube
© James Hamblin, YoutTube
  1. یکی از رای گیری دور: رای دهندگان نشان از نامزد در رای گیری تنها در ترتیب اولویت خود را.
  2. دور اول شمارش: همه برگه های رای شمارش, با توجه به نامزد اول مورد علاقه خود; اگر این نتایج در یک کاندیدایی که اکثریت آرا, پس از آن که نامزد انتخاب شود, و ما;پاسخ انجام; در غیر این صورت
  3. دور شمارش بعدی: ما از بین بردن نامزد داشتن کمترین تعداد آراء, جابجایی این رای از نظر انتخاب بعدی دلخواه خود ...; تا زمانی که یک نامزد اکثریت تعیین می شود.

مسائل مربوط به

دو نامزدسه یا بیشتر داوطلبان
  • این نسخهها کار میکند.
  • انتخاب نامزد است که توسط اکثریت ترجیح داده.
  • رای دهندگان; تنظیمات کامل را به بازی نمی آیند. تنظیمات کمتر اثری ندارند تا زمانی که همه نامزدها بالاتر اولویت در رای گیری داده اند حذف شده است, و پس از آن تنها در صورتی که نامزد شده است در حال حاضر حذف نمی. (مشاهده چرا از Irv نه / AV?";)
  • حساس به منظور از بین بردن, که می تواند تحت تاثیر قرار دهد که نامزدهای دیگر حذف.
  • ضربه اثر: نامزد هنوز هم می تواند از دست دادن به علت تشابه نامزدهای دیگر, هر چند اثر به شدتی با FPTP نمی.
  • انتخاب یک برنده در اکثریت بهتر اساس از FPTP, اما یک نامزد بیشتر ترجیح داده هنوز هم می تواند حذف شود, انتخاب نشده, و آن را ';ممکن, در واقع, که نامزد حداقل مورد نظر انتخاب شود, . و nbsp حذف نمی شود؛; این یک روش کندورسه.
  • نامزدها / احزاب باید به درخواست تجدید نظر و پاسخگو فراتر از حامیان اولین اولویت خود را.

این سیستم در واقع بهبود کثرت / اول گذشته از حد پست: آن به آسانی قابل درک است, و تنها کمی پیچیده تر را به انجام, but we can easily do significantly better with Condorcet/Ranked-Pairs, در اینجا پیشنهاد. اگر این است بیشتر ما می توانیم رسیدن به, با این حال, آن;هنوز بهبود ارزشمند بیش از کثرت / اولین گذشته--ارسال.

Ranked-Pairs and other Condorcet methods do NOT operate by “eliminating” candidates – همه تنظیمات رای گیری برای همه برگه های رای معتبر در تعیین نتیجه را به بازی می آیند.

بعدی: PR مخلوط اعضاء رای دهنده

به اشتراک گذاشتن دکمه