کندورسه تکمیل است & mdash; رتبه-جفت

همانطور که گفت:, روش خاص Condorcet که برای جایگزینی FPTP پیشنهاد شده است "Ranked-Pairs" است:

";جفت رتبه (RP) و یا روش Tideman یک سیستم رای گیری توسعه در است 1987 توسط نیکلاس Tideman که انتخاب برنده تنها با استفاده از رای که ترجیحات بیان.

";RP همچنین می تواند استفاده شود برای ایجاد یک لیست طبقه بندی شده اند از برندگان.

";در صورتی که یک نامزد است که بیش از نامزدهای دیگر ترجیح داده وجود دارد, هنگامی که به نوبه خود با هر یک از دیگران مقایسه, حداقل تضمین های دادرسی RP که نامزد برنده خواهد شد.

";از آنجا که این مالکیت, RP است, با تعریف, a Condorcet method…;.";
- جفت رتبه, ویکیپدیا

کندورسه تکمیل

همانطور که قبلا برای اشاره روش کندورسه به طور کلی, آن;این یک "گرد رابین" رقابت است & mdash; هر نامزد رقابت یک در یک در برابر هر نامزد دیگر برای تعیین نتیجه.

هر رای دهنده رای تک, در یک دور تنها انتخابات, نشان می دهد اولویت نسبی خود را در میان نامزدهای.

رای گیری ها وزن نیست, and there is NO “;process of elimination”; از نامزدها است & mdash; همه تنظیمات رای دهندگان از همه رای ارزیابی کلی نگر.

کندورسه / Ranked-Pairs یک "تکمیل" Condorcet است; ; آن را "کامل" مفهوم اساسی کندورسه توسط پاک و به سادگی حل و فصل ترجیح چرخه موقعیت, باید هر بوجود می آیند که با توجه به آراء همه با هم.

کندورسه / رتبه جفت نرم افزار

علاوه بر این, در حالی که تمرکز فوری است به جای تک عضوی سیستم انتخابات FPTP, برنامه های کاربردی برای معنی دار از Irv وجود دارد (و یا AV, رتبه بندی-انتخاب) سیستم, و همچنین چند- و سیستم های متناسب نمایندگی:

  1. برای برخی از چند نمایندگی (MR) سیستم, از جمله چند عضو کثرت (MMP), به عنوان مثال, و یا تک رای قابل انتقال است (STV), a جایگزینی مستقیم توسط Condorcet / رتبه-جفت در دسترس است.

    کندورسه / جفت های رتبه بندی شده ، فهرست مرتب شده ای از نامزدها را با توجه به ترجیحات رای دهندگان تعیین می کند, که از آن نفر نامزدهای ترین ترجیح داده می تواند انتخاب شود.

  2. برخی متناسب نمایندگی (PR) سیستم, مانند مختلط کاربران متناسب نمایندگی (MMPR), استفاده اول گذشته و بعد (FPTP) برای انتخاب افراد مجرد در حوزه (پس از آن صندلی های اضافی بر اساس لیست حزب برای رسیدن به تناسب اختصاص).

    با-انتخابات برای پر کردن جای خالی در مناطق چند عضو, یا برای سیستم PR, اغلب توسط FPTP انجام, و همچنین.

    این انتخابات FPTP معایب جدی در این سیستم ها را تشکیل می دهند. این نقص می تواند به راحتی تصحیح, با این حال, با جایگزینی عناصر FPTP با رای گیری Condorcet.

بعدی: مشکل در دست

به اشتراک گذاشتن دکمه